Bản Báo Cáo

Nếu bạn tìm thấy một số vấn đề như liên kết, địa chỉ hoặc url có vấn đề theo nghĩa nó không hoạt động, vui lòng gửi tin nhắn trực tiếp cho chúng tôi qua trang liên hệ

Vui lòng gửi tin nhắn bằng cách đính kèm liên kết url có vấn đề để chúng tôi có thể khắc phục sự cố sớm nhất có thể trong vòng 1 (một) đến 3 (ba) ngày làm việc.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đính kèm ảnh chụp màn hình trên trang có vấn đề để giúp quá trình sửa chữa dễ dàng hơn từ phía chúng tôi.